Liepto statyba leidimas

Leidimas liepto statybai – kaip gauti leidimą lieptui?

Statant bet kurio tipo lieptą valstybiniuose vandens telkiniuose, leidimas liepto statybai yra būtinas. Šiame straipsnyje rasite informaciją apie visus susijusius reikalavimus, prašymo Nacionalinei žemės tarnybai pateikimą, leidimą liepto statymui bei alternatyvas, kai Jūsų situacija neatitinka reikalavimų liepto statymui.

Reikalavimai lieptui bei sklypui, prie kurio bus statomas lieptas

Sklypo paskirtis

Visų pirma svarbu, kad sklypas, kuriame planuojate statyti lieptą nebūtų miško paskirties. Sutikimų statyti lieptus išdavimo taisyklės nenurodo draudimo statyti lieptus miško paskirties sklypuose, tačiau Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas miško paskirties sklypuose draudžia statyti ne miško infrastruktūrai priskiriamus statinius.

Sklypo ribojimasis su vandens telkiniu

Taip pat reikia patikrinti ar sklypas pagal oficialius duomenis ribojasi su telkiniu, kuriame planuojate statyti lieptą. Sklypas turi ribotis su vandens telkiniu, tačiau jei tarp sklypo ir telkinio visgi yra poros metrų atstumas – sutikimą liepto statymui gausite. Oficialiai nėra numatyta, kada NŽT griežtai atmeta prašymus liepto statymui būtent dėl atstumo tarp sklypo ribos ir vandens telkinio, tačiau pagal mūsų praktiką, riba yra apie 7 metrai tarp sklypo ribos ir telkinio.

Patogiausias būdas patikrinti oficialų atstumą nuo Jūsų sklypo iki vandens telkinio ribos yra atsiradant geoportal.lt su georeferencinio pagrindo kadastro žemėlapiu bei viešųjų paslaugų skiltyje į filtro paiešką įvesti „UETK” (Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras) ir varnele pažymėti UETK duomenų rodymą. Žemėlapyje susiraskite savo sklypą ir įjunkite ortofoto žemėlapio atvaizdavimą.

Jei pagal šiuos duomenis Jūsų skypas ribojasi su vandens telkinio riba – leidimas liepto statybai nesukels rūpesčių. Jei visgi yra atstumas tarp skypo ribos ir vandens telkinio, tačiau vandens telkinio riba neatitinka realybės – turite žiūrėti, ar pagal ortofoto atvaizdavimą galima matyti, kad vandens riba neatitinka realybės. Jei akivaizdžiai matosi, kad vandens telkinio riba eina ne pagal ortofoto duomenis, Geoportal puslapyje galite užpildyti prašymą georeferincinio pagrindo kadastro tikslinimui.

Visgi, jei atstumas tarp sklypo ir telkinio yra per didelis, o tarp Jūsų sklypo ir vandens telkinio esantis sklypas yra valstybinis – galite kreiptis į savivaldybę su prašymu, kad savivaldybė pastatytų lieptą bendriems poreikiams.

Aplinkiniai lieptai ir atstumas iki jų

Atstumas tarp planuojamo statyti liepto ir kaimynystėje esančių lieptų (ar kitų nesudėtingų statinių) turi būti ne mažesnis nei 20 metrų (ir tuo pačiu ne mažesnis nei ilgiausio iš šių statinių ilgis). Dažnu atveju tai galima pamatyti tik nuvažiavus į vietą, kadangi duombazių su lieptų žymėjimu šiuo metu nėra.

Lieptų kiekis sklype

Vienas asmuo savo sklype turi teisę statyti tik vieną lieptą (ar kitą laikinąjį nesudėtingą statinį), bet tam yra išimčių. Jei sklypas yra rekreacinės paskirties – lieptų ar kitų statinių gali būti daugiau. Taip pat, jei sklypas turi kelis bendrasavininkus, lieptų (ar kitų statinių) taip pat gali būti daugiau nei vienas, tačiau vis dar galioja 20 metrų taisyklė.

Liepto ilgis

Maksimalus liepto ilgis pagal šiuo metu galiojančias taisykles yra 30 metrų. Taip pat, lieptas negali būti ilgesnis kaip 25 proc. vandens telkinio pločio, matuojant nuo pakrantės, kurioje planuojama statyti lieptą, iki priešingoje vandens telkinio pusėje esančios pakrantės. Pasitikrinti telkinio plotį galite čia.

Alternatyvos

Tais atvejais, kai nustatyti reikalavimai neatitinka Jūsų situacijos, pavyzdžiui kaimynai pirmiau pasistatė lieptą ir neįmanoma 20 metrų atstumu pasistatyti liepto, ar lieptas yra užžėlęs nendrėmis ir 30 metrų ilgio neužtenka – galite svarstyti apie pontoninį plaustą. Liepto reikalavimai plaustui nėra taikomi, kadangi jis neturi kranto tvirtinimo, tačiau plaustą, apart visų kitų panaudojimo būtų, galima naudoti ir kaip lieptą. Taigi plaustas iš esmės gali būti lieptas be leidimo, nepažeidžiant jokių taisyklių.

Prašymas išduoti sutikimą liepto statymui

Prašyme, kurį galite atsisiųsti čia, prireiks žemiau išvardintos informacijos:

  1. Statinio pavadinimo – liepto statymo atveju tai tiesiog yra lieptas.
  2. Vandens telkinio pavadinimo, kuriame lieptas stovės.
  3. Žemės sklypo kadastro numerio, kurį rasite žemės sklypo registro įraše.
  4. Nesudėtingo statinio supaprastinto statybos projekto (supaprastintas liepto projektas) arba laikino nesudėtingo statinio įrengimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje plano. Statant lieptą, beveik visais atvejais planas yra kur kas paprastesnis būdas gauti leidimą liepto statymui.

Prašymo plano paruošimas

Teikiant prašymą liepto statybai turėsite parengti liepto planą masteliu 1:500–1:1000 topografiniame plane arba naujausiame ortofotografiniame žemėlapyje naudojant naujausius LR nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Planai, parengti naudojant Regia ortofotografinį žemėlapį tinka.

Plane turi būti pažymėtos nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ribos ir planuojamo statyti liepto vieta. Taip pat reikės nurodyti lieptą apibūdinančius duomenis: ilgį, plotį, aukštį ir kampų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje.

Prašymo pateikimas Nacionalinei žemės tarnybai

Prieš pateikiant liepto statybos prašymą NŽT gali prireikti gauti dar kelis sutikimus. Visų pirma, jei Jūsų sklypas turi kelis savininkus – paruoštam planui reikia bendraturčio sutikimo.

Paruoštas planas turi būti laisva forma suderintas su visomis su sklypu bei vandens telkiniu susijusiomis įstaigomis, tarp kurių gali būti:

  1. atitinkamo regioninio ar nacionalinio parko, ar biosferos rezervato direkcija;
  2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi;
  3. Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Jei valstybinis vandens telkinys, kuriame norite statyti lieptą yra išnuomotas – reikia gauti sutikimą liepto statymui ir iš vandens telkinio nuomininko.

Visos šios susijusios įstaigos bei nuomininkas negali tiesiog nesutikti su Jūsų prašymu liepto statymui, o turi arba sutikti, arba motyvuotai atsakyti kodėl nesutinka. 

Planą su aukščiau išvardintomis įstaigomis galima derinti arba pačiam sklypo savininkui (liepto statytojui), arba palikti derinimą NŽT, kurie už jus pateiks užklausas visoms reikalingoms institucijoms. Jei NŽT nesulauks atsakymų iš aukščiau išvardintų institucijų per 10 darbo dienų, bus laikoma, kad šios institucijos neprieštarauja Jūsų liepto statybai. Dažnu atveju sutikimus lieptų statybai iš kitų institucijų yra lengviau ir greičiau gauti būtent per NŽT, todėl rekomenduojame nevargti su šiais sutikimais ir palikti jų gavimu rūpintis NŽT.

Liepto planas su susijusių įstaigų sutikimais ar be šių sutikimų turi būti pateikiamas vietiniam NŽT skyriui, kurio teritorijai priklauso sklypas. Jei vietinis NŽT skyrius atmes Jūsų prašymą, tuomet galėsite kreiptis į centrinį NŽT skyrių, kurio specialistai tikrai įsigilins į Jūsų situaciją ir padės rasti sprendimus.

Leidimas liepto statybai

Atitikus visus reikalavimus ir paruošus tvarkingą prašymą liepto statybai Jūs neturėsite problemų gaunant sutikimą liepto statymui.

Gavus sutikimą liepto statymui per 3 metus nuo sutikimo išdavimo datos turėsite pastatyti lieptą, kitaip sutikimas nustos galioti. Visgi lieptai nėra registruojami Nekilnojamojo turto registre ir apie pastatytą lieptą niekam pranešti nereikia.

Jei leidimo liepto statybai dėl vienų ar kitų priežasčių gauti nepavyksta, siūlome rinktis 

pontoninį plaustą, kuriam nereikia gauti statymo leidimo, tačiau jį galėsite naudoti ir kaip lieptą, ir kaip vandens transporto priemonę.

Dokumentai atsisiuntimui

Similar Posts